نمونه ای از جلدهای سفارش مشتریان

نمونه طراحی جلد کتاب7- انتشارات اوراسیا نمونه طراحی جلد کتاب8- انتشارات اوراسیا نمونه طراحی جلد کتاب9- انتشارات اوراسیا
مرجع آموزش کاربردی کیوبیس
(سایز رحلی- هاردکاور)
ذهنیت های زیبا
(سایز وزیری- شومیز)
عبور از طوفان
(سایز وزیری- شومیز)

نمونه ای از جلدهای قالب کلی

نمونه طراحی جلد کتاب6- انتشارات اوراسیا نمونه طراحی جلد کتاب5- انتشارات اوراسیا نمونه طراحی جلد4- انتشارات اوراسیا
فرزندپروری شیرین
(سایز رقعی- مقوایی)
نگاهی به سکولاریسم
(سایز رقعی- شومیز)
زمین بازی شهری
(سایز وزیری- شومیز)

نمونه ای از جلدهای قالب طراحی

نمونه طراحی جلد کتاب1- انتشارات اوراسیا نمونه طراحی جلد کتاب3- انتشارات اوراسیا نمونه طراحی جلد کتاب2- انتشارات اوراسیا
باور کن مرا
(سایز پالتویی- شومیز)
کبریت های ماندگار ایرانی
(سایز رحلی- هارد کاور)
جادوی خیال
(سایز رقعی- شومیز)