حضور در بازار کتاب های الکترونیکی فارسی زبان

دسترسی به E-Bookهای انتشارات اوراسیا: Fidibo

مطالعه ایبوک های انتشارات اوراسیا از طریق اپلیکیشن های فارسی زبان: اپ فیدیبو

کتاب الکترونیک ایران #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا
ایران #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا

  • کتاب های صوتی انتشارات اوراسیا در اپلیکیشن های داخلی و اپلیکیشن های بین المللی کتاب صوتی و پادکست ایندکس می گردند که جهت اطلاع از اپلیکیشن ها و گستره بازارهای عضو انتشارات اوراسیا، شما می توانید بخش مراکز پخش و ایندکس کتاب صوتی را دنبال نمایید.