نام کتاب: مواد نانوساختار (فراوری، خواص و کاربردها)

® در بازار نشر بطور قانونی منتشر گردید.
پدیدآورندگان: امیررضا گردش زاده، حامد محبی، بهزاد میرفخرایی.
شابک(ISBN): 9786229617588

لینک های دسترسی به مراکز پخش کتاب (کتاب الکترونیک):

سرویس کتاب گوگل
Google Books
بازار کتاب های الکترونیکی فارسی زبان
FIDIBO
بازار کتاب الکترونیک فرانسه
VIVLIO
بازار کتاب الکترونیک کانادا، هلند و بلژیک
KOBO
بازار کتاب الکترونیک کانادا
INDIGO
بازار کتاب الکترونیک آلمان
BOEKHANDEL
بازار کتاب الکترونیک هلند
BOL / PAAGMAN
بازار کتاب الکترونیک آمریکا
SCRIBD
بازار کتاب الکترونیک ژاپن و چین
RAKUTEN

کتاب مواد نانوساختار (فراوری، خواص و کاربردها)