«10 سنگ بنای فروش حرفه ای» نوشته راحله صفری

این کتاب برگرفته از «تجارب کاربردی فعالان صنعت بیمه» با هدف مهارت افزایی ویژه فعالان حوزه فروش و صنعت بیمه به قلم تحریر درآمده و توسط انتشارات اوراسیا منتشر گردیده است.