مجموعه کتاب- حس خوب (گزیده ای از بهترین شعرهای زبان فارسی)

مجموعه کتاب حس خوب، گزیده ای از بهترین شعرهای زبان فارسی از شاعران ادوار مختلف (حافظ، مولانا، سعدی، پروین اعتصامی، شهریار، فریدون مشیری، سهراب سپهری، فاضل نظری و …) می باشد