نام کتاب: Business Process Management Roadmap

® در بازار نشر بطور قانونی منتشر گردید.
پدیدآورنده: سیداحمد دلیری.
شابک(ISBN): 9786229861424

لینک های دسترسی به مراکز پخش کتاب (کتاب الکترونیک):

سرویس کتاب گوگل
Google Books

بازار کتاب های الکترونیکی فارسی زبان
FIDIBO
بازار کتاب الکترونیک فرانسه
VIVLIO
بازار کتاب الکترونیک کانادا، هلند و بلژیک
KOBO
بازار کتاب الکترونیک کانادا
INDIGO
بازار کتاب الکترونیک آلمان
BOEKHANDEL
بازار کتاب الکترونیک ایتالیا
IBS
بازار کتاب الکترونیک آمریکا
SCRIBD
بازار کتاب الکترونیک ژاپن و چین
RAKUTEN
بازار کتاب الکترونیک استرالیا
BOOKTOPIA
بازار کتاب الکترونیک هلند
BOL / PAAGMAN
کتاب صوتی جهان #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا

لینک های دسترسی به مراکز بین المللی (کتاب صوتی):

سرویس کتاب صوتی گوگل
Google Podcasts
بازار کتاب صوتی فارسی زبان
NAVAAR
بازار کتاب صوتی اسپوتیفای
SPOTIFY
بازار کتاب صوتی اپل پادکست
PODCAST APPLE
بازار کتاب صوتی آنکئر
ANCHOR
بازار کتاب صوتی رادیو پابلیک
Radio Public

Business Process Management Roadmap